Orddeling av backwardness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet backwardness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

back-ward-ness

Definisjon av backwardness:

1.
Lack of normal development of intellectual capacities

Synonym av backwardness:

noun retardation, mental retardation, slowness, subnormality, stupidity

Siste orddelinger av dette språket