Orddeling av basilican

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basilican? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

basil-i-can

Synonym av basilican:

adjRoman building

Siste orddelinger av dette språket