Orddeling av chocker

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chocker? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chock-er

Siste orddelinger av dette språket