Orddeling av domesticated

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet domesticated? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

do-mes-ti-cat-ed

Definisjon av domesticated:

1.
Converted or adapted to domestic use
Domestic animals Domesticated plants like maize
2.
Accustomed to home life
Some men think it unmanly to be domesticated Others find gratification in it

Synonym av domesticated:

adj domestic, tame, tamed
adj domestic

Siste orddelinger av dette språket