Orddeling av enclose

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enclose? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-close

Definisjon av enclose:

1.
Enclose or enfold completely with or as if with a covering
Fog enveloped the house
2.
Close in
Darkness enclosed him,surround completely Darkness enclosed him They closed in the porch with a fence
3.
Introduce
Insert your ticket here

Synonym av enclose:

verb envelop, enfold, enwrap, wrap, cover
verbhold in, confine, hold, bear, carry, contain
verb inclose, shut in, surround, skirt, border
verb insert, inclose, stick in, put in, introduce, put, set, place, pose, position, lay

Siste orddelinger av dette språket