Orddeling av loanee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loanee? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

loa-nee

Siste orddelinger av dette språket