Orddeling av peacekeeping

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peacekeeping? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peace-keep-ing

Definisjon av peacekeeping:

1.
The activity of keeping the peace by military forces (especially when international military forces enforce a truce between hostile groups or nations)
2.
Of or relating to the preservation of peace between hostile groups by international military forces
A peacekeeping force

Synonym av peacekeeping:

adj operation, military operation
nounpeacekeeping mission, peacekeeping operation, operation, military operation

Siste orddelinger av dette språket