Orddeling av peridium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peridium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

perid-i-um

Definisjon av peridium:

1.
Outer layer of the spore-bearing organ in many fungi

Synonym av peridium:

noun covering, natural covering, cover

Siste orddelinger av dette språket