Orddeling av sacrilege

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sacrilege? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sac-ri-lege

Definisjon av sacrilege:

1.
Blasphemous behavior
The act of depriving something of its sacred character Desecration of the Holy Sabbath

Synonym av sacrilege:

noun profanation, desecration, blasphemy, irreverence, violation

Siste orddelinger av dette språket