Orddeling av samba

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet samba? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sam-ba

Definisjon av samba:

1.
Large west African tree having large palmately lobed leaves and axillary cymose panicles of small white flowers and one-winged seeds
Yields soft white to pale yellow wood
2.
Music composed for dancing the samba
3.
A lively ballroom dance from Brazil
4.
A form of canasta using three decks of cards and six jokers
5.
Dance the samba

Synonym av samba:

noun obeche, obechi, arere, Triplochiton scleroxcylon, tree
noundance music, danceroom music, ballroom music
nounballroom dancing, ballroom dance
noun canasta, basket rummy, meld
verb dance, trip the light fantastic, trip the light fantastic toe

Siste orddelinger av dette språket