Orddeling av schizoid

Prøver du å orddele schizoid? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

schizoid

Definisjon av schizoid:

1.
Characterized by symptoms similar to but less severe than schizophrenia
2.
Of or relating to or characteristic of schizophrenia
3.
Marked by withdrawal and inability to form close relationships

Synonym av schizoid:

adj schizophrenic, psychosis
adj neurotic, psychoneurotic

Siste orddelinger av dette språket