Orddeling av tourney

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tourney? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tour-ney

Definisjon av tourney:

1.
A sporting competition in which contestants play a series of games to decide the winner
2.
Engage in a tourney

Synonym av tourney:

noun tournament, contest, competition
verb fight, struggle

Siste orddelinger av dette språket