Orddeling av warren

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet warren? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

war-ren

Definisjon av warren:

1.
United States writer and poet (1905-1989)
2.
United States jurist who served as chief justice of the United States Supreme Court (1891-1974)
3.
A series of connected underground tunnels occupied by rabbits
4.
An overcrowded residential area
5.
A colony of rabbits

Synonym av warren:

noun Warren, Robert Penn Warren, writer, author, poet
noun Warren, Earl Warren, jurist, legal expert
nounrabbit warren, burrow, tunnel
nounrabbit warren, residential district, residential area, community
nounanimal group

Siste orddelinger av dette språket