Orddeling av cenobio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cenobio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-no-bio

Siste orddelinger av dette språket