Orddeling av commendando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commendando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-men-dan-do

Siste orddelinger av dette språket