Orddeling av contundo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contundo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-tun-do

Siste orddelinger av dette språket