Orddeling av conversare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conversare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ver-sa-re

Siste orddelinger av dette språket