Orddeling av perpetrator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpetrator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-pe-tra-tor

Definisjon av perpetrator:

1.
Someone who perpetrates wrongdoing

Synonym av perpetrator:

noun culprit, wrongdoer, offender

Siste orddelinger av dette språket